Cu giả nhiệt thụt Yeain silicon mềm có bi

1.400.000 

+ Chức năng: 7 chế độ rung, 7 kiểu thục.
+ Hỗ trợ: Phát nhiệt mùa lạnh, phòng lạnh.
+ Bảo hành: 1 năm.
+ Mã sextoy: DCPTAI2805